Порядок заповнення «Показників виконання фінансового плану» S3000309

Матеріал з База знань FREDO
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Заповнення Показників виконання фінансового плану слід починати із Таблиць I,II,III,IV, VI

Таблиця "Основні фінансові показники" заповнюється із попередньо заповнених Таблиць I,II,III,IV після перерахування даних та оновлення полів.

Щодо заповнення граф форми у Таблицях I,II,III,IV:

Графа 3 - це фактичні Показники виконання фінансового плану за відповідний аналогічний звітний період минулого року, дані у графу 3 заносяться із графи 4 відповідного аналогічного періоду минулого року.

Графа 4 - це Показники виконання фінансового плану, факт, наростаючий підсумок поточного звітного періоду.

Графа 5 - це Планові Показники за звітний період (квартал або Рік), дані цієї графи заносяться із Фінансового плану для періодів квартал із відповідних граф 7,8,9,10 Таблиць I,II,III,IV або періоду Рік із графи 6.

Графа 6 - це фактичні Показники виконання за відповідний квартал (без наростаючого підсумку). Графа 6 дорівнює різниці гр.4 поточного періоду та гр.4 попер періоду.

Дані граф 4 та 6 в залежності від періоду формування звіту:

1.       В періоді 1 квартал та Рік дані графи 4 та графи 6 будуть одинакові.

2.       В періоді 2 квартал у графі 4 будуть відображатися дані наростаючим підсумком за півріччя - 1-й квартал + 2-й квартал. У графі 6 , за 2-й квартал повинні відображатись дані тільки за 2-й квартал.

3.       В періоді 3 квартал у графі 4 будуть відображатися дані наростаючим підсумком за три квартали - 1-й квартал + 2-й квартал+ 3-й квартал. У графі 6 , за 3-й квартал повинні відображатись дані тільки за 3-й квартал.

Щодо динамічних рядків Таблиць I,II,III,IV:

Назви статей та номер динамічних рядків у Показниках виконання фінансового плану за минулий період, за поточний період та Назви статей та номер динамічних рядків у Фінансовому плані повинні бути однаковими!

У звіті не допускається наявність ідентичних назв рядків з різними кодами рядка, тобто, не повинно бути однакових назв статей рядків з різними номерами рядків та пустих (незаповнених) рядків.

Від цього залежить успішне автоматичне заповнення та перерахунок показників у поточному звіті, який формується. Це слугує основною умовою перенесення даних , на створенні документу, у графу 6, з протилежним знаком, з попереднього звідного періоду.

Якщо Назви статей та номер динамічних рядків у Показниках виконання фінансового плану за минулий період, за поточний період та назви статей та номер динамічних рядків у Фінансовому плані співпадають, дані у графу 6 успішно переносяться із протилежним знаком, після перенесення даних у гр.6 заповнюємо вручну графу 4, перераховуємо документ і отримуємо вірно заповнений звіт.

У графу 6 переносяться дані всіх рядків Таблиць I,II,III,IV, крім рядків 2000, 2070 графи 6, та рядків 3405, 3415 графи 6 - дані в ці рядки заносяться вручну і для цих рядків реалізовані контролі та перевірки із формою Баланс або Ф.1М2М.

До динамічних рядків, які необхідно розшифрувати, підключено Довідники із статтями витрат та доходів.

До всіх інших динамічних рядків, які додає сам користувач, підключено Довідник користувача - Довідник наповнюється користувачем локально, внесені дані зберігаються, і в подальшому це полегшить заповнення звіту .

Таблиця 5 заповниться (розрахується) автоматично, після заповнення відповідних рядків, вказаних у формулах розрахунку в самій Таблиці 5.

Заповнення Таблиці 6 Розділ 1

Дана Таблиця заповнюється тільки фактичними даними за квартал, не наростаючим підсумком.

Графа 2 "Факт відповідного періоду минулого року" заповнюється даними із графи 4 Таблиці 6.1 аналогічного періоду минулого року.

Графа 3 "План звітного періоду" заповнюється даними із Фінансового плану - частиною, яка припадає на даний звітний період, заповнюється вручну, у Фінансовому плані в Таблиці 6.1 немає розбивки окремо за кожний квартал.

Графа 4 - Факт звітного періоду" заповнюється вручну.

Графи 5, 6 (Відхилення: різниця Факт звітного періоду - План звітного періоду; відсоток - Факт звітного періоду /План звітного періоду*100) розраховуються автоматично згідно формул.

Рядок "Витрати на оплату праці" у графу 2 переносяться із попереднього аналогічного періоду минулого року із гр.4.

Рядок "Витрати на оплату праці" у графі 3 переносяться із рядка 1410 графи 5 Таблиці 1.

Рядок "Витрати на оплату праці" у графу 4 переносяться із рядка 1410 графи 6 Таблиці 1.

Для перенесених даних у графи 3, 4 із рядка 1410 гр.5, 6 Таблиці 1 реалізовано контроль:

'Витрати на оплату праці' повинно дорівнювати сумі значень: 'члени наглядової ради', 'члени правління', 'керівник' ,'адміністративно-управлінський персонал' і 'працівники' по гр.3

'Витрати на оплату праці' повинно дорівнювати сумі значень: 'члени наглядової ради', 'члени правління', 'керівник' ,'адміністративно-управлінський персонал' і 'працівники' по гр.4

Рядок - Середньомісячні витрати на оплату праці розраховуються як відношення Витрат на оплату праці до Середньої кількості працівників, помноженої на 1000 і розділеної на 3 - для всіх звітних кварталів, для періоду Рік - ділення на 12 - для граф 3,4, дані у гр.2 переносяться із попереднього аналогічного періоду.

Середньомісячні витрати на оплату праці керівника необхідно розшифрувати як середні значення, вручну, відповідно реалізовано контроль на суму значень:

"Середньомісячні витрати на оплату праці керівника повинні дорівнювати сумі значень: 'посадовий оклад', 'преміювання' та 'інші виплати, передбачені законодавством по гр.2

"Середньомісячні витрати на оплату праці керівника повинні дорівнювати сумі значень: 'посадовий оклад', 'преміювання' та 'інші виплати, передбачені законодавством по гр.3

"Середньомісячні витрати на оплату праці керівника повинні дорівнювати сумі значень: 'посадовий оклад', 'преміювання' та 'інші виплати, передбачені законодавством по гр.4.

Таблиця 6 Розділ 5 заповнюється у разі, якщо є залучені кошти. Дані з графи 5 та 6 даної таблиці переносяться в Основну таблицю в рядки «Отримані залучені кошти» 7001,7002, 7003 аналогічних граф та у рядки «Повернено залучених коштів» 7011,7012,7013 аналогічних граф

Таблиця 6 Розділ 8, Джерела капітальних інвестицій, заповнюється у відповідності до даних у таблиці 4 «Капітальні інвестиції» і дані граф переносяться до основної таблиці Розділу IV у графи 5 та 6 відповідних статей, рядків 4000/1, 4000/2, 4000/3, 4000/4 Необхідно врахувати, що сума Капітальних інвестицій повинна відповідати сумі Джерела капітальних інвестицій